Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Oslo, 10. desember 1930

Der var i går møte – generalforsamling – i Filharmonisk Selskap. Styret ble anmodet om å sammenkalle et møte av bidragsyterne, aksjonærene og abonnentene i det øyemed å søke selskapet omdannet til et åpent musikkselskap. I det efterfølgende representantskapsmøte ble jeg – uten at man hadde spurt meg på forhånd – valgt til representantskapets ordfører. Det blir i sannhet ikke noe hyggelig verv, slik som sakene nå står, men det blir vel nærmest å lede forhandlingene under selskapets likvidasjon. Ti hvorledes det enn går, kan det neppe være tvilsomt, at det gamle selskap må likvidere.