Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Oslo, 25. oktober 1930

Valgene i mandags til Stortinget har gitt som resultat, at Arbeiderpartiet er gått ikke så lite tilbake, Bondepartiet har mistet et par mandater, mens Høyre og Frisinnede Venstre samt Venstre er gått frem. Venstre og Arbeiderpartiet har imidlertid sammen fremdeles majoritet i Stortinget, hvilket vil si, at ministeriet Mowinckel fremdeles blir sittende, og at der fremdeles vil bli drevet radikal politikk.

Efter den store fremgang Arbeiderpartiet hadde ved forrige valg, da det ikke manglet så meget på, at de skulle ha fått flertall i Stortinget, har der – som rimelig kan være – hersket ikke så liten nervøsitet foran valgene i år innen borgerlige kretser. Når der har vært tale om nytt initiativ og å sette noe igang, har det alltid hett: Vi må først se, hvordan det går med valgene.

Og forsåvidt føles det som en lettelse, at folket denne gang har reagert overfor Arbeiderpartiets uteskende politikk.

De religionsfiendtlige uttalelser fra mange av Arbeiderpartiets ledere, særlig professor Edvard Bull, har sikkert virket skremmende, særlig utover landsbygda og nok vært bestemmende for valgutfallet mange steder. Det fortelles, at bondekonene denne gang har gått av huse for å stemme borgerlig.

Da jeg valgaftenen fra den franske Calvet-kvartetts konsert i Aulaen gikk ned til Norske Selskap og passerte forbi "Morgenbladet", var det av de allerede da foreliggende valgresultater ikke vanskelig å se, fra hvilken kant valgvinden blåste.

I Norske Selskap spiste jeg aften sammen med professor Worm-Müller, dr.med. Gording og advokat Onsager. Der fikk vi valgresultatene tilstilt fra telegrambyrået, efter hvert som de kom. Worm-Müller var i et strålende humør, da hans parti – Venstre – jo for første gang på atskillige år igjen kunne oppvise fremgang.

-----

Harry Fett hadde hatt den utmerkede idé i onsdags aften å samle hos seg en rekke politisk interesserte menn for å samtale om valgene og den aktuelle politikk.

Der var byens stortingsmann Joh.H. Andresen, direktør Rygg i Norges Bank, Throne Holst, rektor Sæland, redaktør Aadahl, Worm-Müller, Ronald Fangen, kaptein Vidkun Quisling, Nansens ledsager under hans senere opphold i Russ­land, og som nettopp i "Tidens Tegn" har skrevet en rekke meget bemerkelses­verdige artikler om forhold i Sovjetrepublikken, advokat Per Rygh, Hieronymus Heyerdahl, forlagsbokhandler Nygaard og enda flere.

Da vi var benket om aftensbordet erklærte verten, at vi nå etablerte et portvinspartiament á la Pitt, og at enhver av deltakerne nå efter tur skulle uttale seg.

Verten selv innledet med et helt lite foredrag, og da den neste taler Joh.H. Andresen var ferdig, var klokken allerede 10 1/2, og da jeg skulle ta nattoget til Porsgrunn kl. 11 for å nå frem til et styremøte den følgende dag, måtte jeg dessverre da forlate selskapet.

Efter hva Hieronymus fortalte meg, satt man ennå til bords, da han ved 2-tiden forlot selskapet. Noen særlig bemerkelsesverdige uttalelser i det høye collegium politicum var heller ikke fremkommet.