Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Oslo, 19. oktober 1930

Minister Swensons avreise herfra er utsatt. Og jeg har vært i en rekke avskjedsselskaper for ham.

Forleden var vi således i en stor middag for ham hos generalkonsul Linds i deres vakre villa ute på Bygdøy. Jeg har ikke tidligere vært gjest der i huset. Men Barbara og fru Lind har hatt omgang.

De fører et stort og gjestfritt hus med livrerte tjenere og sjåfør. Nå da så mange av de gamle dels er falt fra og dels ikke lenger har anledning til å føre stor selskapelighet, er det "les nouveaux riches", som tar ledelsen.