Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Oslo, 6. september 1930

Fra nærværende sesjons begynnelse er det påbudt også oss advokater å opptre i kapper, når vi prosederer i Høyesterett. Dommerne har for noen år siden fått kapper med en fiolett fløyelskant, våre kapper har en sort silkekant. Det er en utvilsom forbedring. Efterat Michelsens regjering i 1905 – like før kongens ankomst til Norge – hadde avskaffet uniformer for dommerne, var det ingen regel for, hvorledes de skulle være antrukket, når de satt i retten. Det var et sammensurium av drakter, som ikke bare virket uskjønt og uestetisk, men også likesom trakk rettens verdighet nedover. Litt former må der være, hvor folkelig man også gjerne vil være. Når en dommer ifører seg sin uniform eller som nå sin kappe, er det samtidig sin verdighet som en av rikets øverste dommere, han iklær seg. Og dermed kravet på respekt og autoritet.

Jeg har i disse dager for første gang hatt advokatkappen på. Det var en sak for Freia Chocoladefabrik – en nabotvist om skade påført naboen ved Freias nye fabrikkanlegg og broanlegget over Teglverksgaten, som jeg hadde tapt i byretten, men som jeg heldigvis vant i Høyesterett med 4 mot 3 stemmer.