Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Oslo, 28. august 1930

Turen nedover fra Trondhjem ble meget vellykket. Vi overnattet på Oppdal for å kunne foreta turen over Dovrefjell om dagen og få se litt av omgivelsene her. Turisthotellet på Oppdal er utvilsomt det beste av den slags, vi har her i Norge; og kan fullt ut hevde sin plass, selv om man legger en internasjonal målestokk til grunn. Pent monterte værelser med utmerkede senger og gjennom­ført renslighet, og et helt førsteklasses kjøkken. Dit kunne man nok ønske å komme tilbake.

Da vi våknet om morgenen på Oppdal, hadde regnværet heldigvis gitt seg, og turen over fjellet foregikk i det herligste solskinn. "Snehetten" lå helt klar – uten en eneste sky over toppen, hvilket skal være nokså sjeldent, og med skinnende sol over sine snøbreer.