Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Gausdals sanatorium, 17. august 1930

Som vanlig har jeg tatt en 14 dager ferie her oppe. Og i år har værgudene vært nådige. Vi har hatt mange herlige dager med sol over viddene.

Gjestene er ikke tallrike. Men den gamle trofaste garde av sanatoriets venner er her også i år: Schjelderups, Radichs, advokat Steffens, frøken Cappelen og minister Irgens. Irgens har i år også en av sine sønner med, den unge katolske prest, som er en meget sympatisk ung mann. Livlig og munter og interessert på alle områder. En helt forskjellig type fra de alminnelige norske prester.

Jeg fikk i dag brev fra Barbara om, at hun inviterer meg på en tur til Trondhjem. Hun har allerede arrangert alt med billetter osv. og hadde telefonert med min venn overlege Alexander Holst i Trondhjem, som hadde lovet å sørge for hotellplasser. Jubileet der oppe og utstillingen har jo medført en stor strøm av reisende, så det er vanskelig å få værelser på de gode hoteller.

Det er jo 36 år siden, jeg har satt min fot i min barndoms by. Det hjem, som var meg kjært, er jo nedrevet – og alt, som minner om det, forbi, så jeg har hatt en viss redsel for å komme tilbake til de gamle tomter. De få venner, jeg har tilbake i byen, har jo mange ganger bedt meg om å komme dit opp, men jeg har ikke hatt mot til å bestemme meg til det.

Nå er jeg da tatt med trumf. Og så får vi se.