Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Oslo, 12. juli 1930

Jeg hadde i dag visitt av en ny tysk legasjonssekretær, herr baron Herbert von Mumm, som hadde med et anbefalingsbrev fra herr von Friedmann i London, som jeg traff og var en del sammen med i Karlsbad i 1927.

Han er en fjern slektning av den tidligere tyske ambassadør i Japan, baron von Mumm, som jeg har truffet hos Eleanor i Dresden.

Han gjorde et sympatisk inntrykk og var meget underholdende. Også han hadde nylig tjenestegjort ved den tyske legasjon i Japan – og var meget lykkelig over å være kommet tilbake til Europa.