Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Oslo, 14. juni 1930

Jeg fikk for en tid siden anmodning fra Trønderlaget i Oslo om å gi et bidrag til et festskrift, det ville utgi i anledning av 900-årsjubileet i Trøndelag til minne om Hellig Olavs død på Stiklestad. Noen minner fra byen Trondhjem eller Trøndelagen. Jeg har skrevet om den gamle gård ved domkirken, hvor jeg levde gjennom min barndom, og som nå er nedrevet, og om dens siste eiere, mine besteforeldre justitiarius Roll og hustru, hvis selskapelige hus har spilt en viss rolle i Trondhjems kulturhistorie.