Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Oslo, 9. juni 1930

Min bror telefonerte nettopp, at kronprinsessen var nedkommet med en datter. Vi hadde jo ventet begivenheten for flere dager siden og hadde så smått håpet, at den skulle inntreffe 7. juni – på 25-årsdagen for vår fulle selvstendig­het.

Det er jo litt av en skuffelse, at det ikke ble en prins, så tronfølgen ble sikret. Den henger jo så å si i en tråd. Men vi hilser dog med glede det første fyrstebarn, som efter så mange århundrers forløp er født på norsk grunn.