Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930




Karlovy Vary, 1. juni 1930

Min nevø Carl Knagenhjelm har besøkt oss et par dager. Han og Harald bor nå i München. De har fått solgt villaen i Lugano til en Berlin-bankier og har leid seg en liten villa i utkanten av München. Harald er knyttet til et for­lag. Han gjennomgår utenlandsk litteratur for å finne de bøker, til hvilke forlaget bør erverve oversettelsesretten. Han skriver nok også en del selv, men hittil er det ikke kommet utenfor hans skrivebordsskuff.

Carli er en meget tiltalende ung mann, meget bereist, og han forstår å bruke sine øyne godt. Han har også mange interesser og har en utpreget sans for livets og menneskenes komiske sider.

Men han har visst vanskelig for å ta seg sammen til noe ordentlig og regulært arbeid. De intelligente lediggjengere er imidlertid en utdøende rase i vår tid – heldigvis får man vel si.