Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Karlovy Vary, 24. mai 1930

Der var ikke noen festligholdelse av 17. mai her nede i år. Vi visste jo at Nansens jordeferd foregikk hjemme i Oslo den dag, og 17. mai fikk derfor et vemodig preg. Jeg forstår for øvrig ikke de motiver, som har ledet våre hjem­lige autoriteter til å velge nettopp 17. mai til Nansens siste reise. Det vil jo for alltid knytte vemodige og triste minner til den gledesdag 17. mai burde være for alle nordmenn.

Aalls, Ankers, fruene Michelet og Sundt og vi spiste dog sammen om aftenen.

-----

Elias Kiær og frue fra Fredrikstad er kommet her ned. Vi var i går deres gjester på en automobiltur til Marienbad. Vi kjørte litt omkring i byen, som har en vakker beliggenhet og syntes meget velholdt.

Vi drakk te på Hotel Esplanade, som ligger i et idyllisk skogparti på en høyde litt utenfor byen. Hotellet er meget luksuriøst – selv efter inter­nasjonal målestokk. Og man unngikk selvfølgelig ikke de evindelige jazzbands med niggerdanser, der som det daglige brød hører til livet på de store hoteller.

Vi reiste tilbake ved 6 ¹/2-tiden, og på hjemveien høljet det ned som om alle himmelens sluser var åpen, hva som for øvrig hører til dagens orden her nede i år.