Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Oslo, 6. februar 1930

Behandlingen av trondhjemsrepresentantenes forslag om bynavnet er nå ferdigbehandlet i Odelstinget. Der ble fra Nidaros-mennenes side straks fremsatt forslag om, at forslaget skulle henlegges, vesentlig med den samme begrunnelse som hr. Hundseids, at det stred mot Stortingets verdighet å forandre en lov, som det nettopp hadde vedtatt.

Henleggelsesforslaget ble imidlertid forkastet, og Odelstinget vedtok derefter med 2 stemmers overvekt, at byen skulle få sitt gamle navn tilbake.

Men dessverre er det nok helt usikkert, hvorledes Lagtinget vil stille seg, og det er vel dessverre litt for tidlig, når Trondhjem allerede i går smykket seg til fest og lot alle flagg gå til topps.

Statsministeren forkynte, at regjeringen nå, når loven i fjor var vedtatt, ikke fant grunn til å anbefale trondhjemsrepresentantenes forslag om å gi byen dens gamle navn tilbake. Han medgav, at der dog var dissens i regjeringen herom, og det forlyder, at det er finansministeren Per Lund, Trondhjems tidligere borgermester, og handelsministeren hr. Oftedal, som er de to dissenterende.

Man mener, at Lagtingets avgjørelse vil avhenge av den fungerende presidents dobbeltstemme. Det er for tiden hr. lensmann Thune fra Valdres, der fungerer som president i Lagtinget, og han har alltid vært ansett som en herre med meget skiftende overbevisninger, som også har skiftet parti, eftersom valgvinden blåste.