Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1929
Oslo, 26. november 1929

Georges Clemenceau er død.

En efter en rykkes de bort de menn, som fikk ledelsen, da Frankrikes skjebne stod på spill, og førte det frem til seieren.

I våres maréchal Foch, nå Clemenceau, som jo for øvrig oppnådde den høye alder av 81 år.

Efter fredsslutningen har han ikke deltatt aktivt i det politiske liv, men han var virksom helt til det siste, skrev sin bok om Demosthenes – hans medbroder i veltalenhet – og nå nylig utgav han sine erindringer. Og han visste å bite fra seg, hvis noen trådte ham på tærne. Noen uttalelser i en bok om maréchal Foch, som synes å være inspirert av Foch selv, brakte ham i harnisk, særlig da han mente, at det alene skyldtes ham at Foch sluttelig fikk overkommandoen over de allierte hærer i krigens siste fase, likesom han også tidligere hadde holdt sin hånd over Foch, da han holdt på å trenges til side på grunn av sine klerikale anskuelser.

Som menneske hadde Clemenceau atskillige lite sympatiske sider – han var herskesyk og hevngjerrig, men han hadde en jernvilje, et ukuelig mot og en evne til å skjære gjennom alle intriger, nettopp de egenskaper, som skal til, når der er fare påferde, og man kun må se hen til et mål: fedrelandets redning.

Og derfor står Frankrike og alle dem, som elsker dette land og dets kultur, i den største takknemlighetsgjeld til ham.