Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1929
Oslo, november 1929

Statsminister Mowinckel holdt nylig et foredrag i Bergen, hvor han også kom inn på navneforandringen av de gamle bynavn. Herr Mowinckel, som tidligere har holdt på Bergens omdøpning til Bjørgvin, men det kostet ham jo dengang hans stortingsmandat, proklamerte nå uten blussel, at "Bergen skal byen hete", men med hensyn til omdøpningen av Trondhjem erklærte han, at trønderne fikk finne seg i Nidarosnavnet. "Det var sannelig ingen narrehette", byen hadde fått i det navn. Slik kan vel kun en gammel politiker tale og resonnere. Som om Bjørgvin skulle være "en narrehette" mer enn Nidaros.

Jo, der står respekt av våre "ledende menn"!