Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1929
Oslo, 28. oktober 1929

Forleden aften hadde Throne Holst samlet en del av dem, som hadde deltatt i arbeidet for å bevare Trondhjemsnavnet her nede, for å møte formannen i Trondhjemsforeningen, professor Harald Pedersen. Det var Johan Bojer og Peter Egge, Trampe Bødtker, vår sekretær H.F. Klingenberg og jeg.

Vi besluttet å danne en avdeling av Trondhjemsforeningen her i Oslo og å sørge for, at der allerede ved Stortingets sammentreden over nyttår forelå forslag om, at loven om forandring av byens navn gjordes om igjen, så byen fikk sitt gamle navn tilbake.

Det var en festlig aften. Særlig Johan Bojer var i et strålende humør. Han har nettopp fått sin nye roman ferdig og vil, når han har lest siste korrektur på den, ta seg en utenlandsreise og bli borte til ved juletider.