Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1929
Oslo, 2. juli 1929

Kai kom i går hjem fra Frankrike, hvor han har tilbrakt noen måneder, for å komme seg og samtidig perfeksjonere seg i fransk. Han har den meste tid bodd på et slott utenfor Orléans, La Matholière, hos en baron de Montien(sic). Aristo­kratiet i Frankrike er også blitt så utarmet ved krigen, at mange av dem for å kunne leve i sine slott må ta "paying guests" og derved skaffe seg inntekter.

Heldigvis later det til, at Kai har hatt godt av sitt opphold der. Han ser meget friskere ut, og sier også selv, at han nå føler seg sterkere.