Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1929
Oslo, 15. juni 1929

Direktør Throne Holst ringte meg i dag opp i telefonen og fortalte, at han hadde fått anmodning fra en del unge herboende trøndere om å sette seg i spissen for et møte her i hovedstaden til protest mot Stortingets overgrep overfor vår fødeby, og spurte, om jeg ville være med i en komité, som skulle utsende innbydelse til et sånt møte. Jeg gav tanken min tilslutning av hele mitt hjerte. Ti dette er ikke alene en trondhjemssak, men en landssak.