Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1929
Oslo, 26. april 1929

Nationaltheatrets siste nyhet er et amerikansk skuespill – forfatteren heter O''Neill – "Et selsomt mellomspill". Det er en blanding av litt av hvert, litt Ibsen, litt Bernard Shaw og vel kanskje også noen kvintin Pirandello, ganske behendig sammensatt, men uten noen dypere interesse. Det nye ved skuespillet er, at dets personer ikke alene i sine replikker gir uttrykk for hva de virkelig sier, men samtidig også for hva de tenker i det øyeblikk replikkene faller. For at publikum skulle kunne sondre mellom det virkelig sagte og hva som er personenes egentlige tanker, skiftet belysningen i hvert øyeblikk. Dette nye eksperiment var imidlertid kun en skuffelse, det hele virket desorienterende og ødela enhver stemning. Noe særlig nytt var det jo heller ikke – kun en ny utgave av den eldre dramatikks "avsides" replikker, som den yngre dramatikk forlengst har avskaffet som forstyrrende illusjon og avlegs.

Som den unge pike i stykket – av helt amerikansk tilsnitt – gav fru Tore Segelcke på ny beviser for sin sjelfulle og eiendommelige kunst og for sin særpregede personlighet. Hun vil sikkert nå langt frem.

Også fru Wettergreen som den gamle mor ytet i en enkelt scene den store kunst.