Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1928
Oslo, 5. desember 1928

Resultatet for kommunevalget her i Oslo foreligger nå, og det viser seg, at Arbeiderpartiet har seiret. Visstnok har Høyre og Frisinnede Venstre sammen med det Radikale Venstre fått like mange medlemmer av bystyret som Arbeiderpartiet, men vi vet jo, at venstrepartiets sympatier – i alle fall det radikale Oslo-Venstres – ligger nærmere partiet "til venstre for venstre" enn de andre borgerlige partier. Det radikale venstre kunne nok ønske å være "tungen på vektskålen" som for noen år siden – da hr. stortemplar Hvidsten hadde den avgjørende stemme, men erfaringene fra den periode burde ikke friste Høyre og Frisinnede Venstre til en gjentakelse. Selv om alle de "borgerlige" partier slo seg sammen, vil jo loddet være det avgjørende for, om disse får ordføreren og dermed den avgjørende stemme.

Oslo har stemt radikalt, og de radikale bør derfor også få makten og dermed ansvaret. Dermed vil det også være utelukket, at de i sin agitasjon foran neste valg kan vifte med, at de ikke har hatt anledning til å gjøre seg gjeldende og derved ufortrødent kan fortsette å dåre befolkningen med sine mange løfter og forespeilinger.

I en depresjonstid som den, vi nå gjennomgår, hvor nød og elendighet hersker i så mange hjem, og hvor lønnsnedsettelser har vært nødvendige, vil der bli en masse misfornøyde, som biter på de mange løfter, de forenede radikale ansvarsløst slynger ut under agitasjonen foran valgene, og som resonnerer som så, at det i alle fall ikke kan bli verre for dem, enn det allerede er. Det er derfor ikke så underlig, at Arbeiderpartiet har fått stemmer fra mange kretser, som ellers ikke sogner til dette. Og den store skare, som her i byen lever på "forsorgsvesenet", har jo også nå stemmerett.