Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1928
Oslo, november 1928

Jeg ble for en tid siden gledelig overrasket ved en telefonoppringning fra Edvard Munch, som meddelte meg, at han ville forære meg noen raderinger og tresnitt, som han hadde sendt til innramming, som takk for noen små tjenester, jeg har vist ham.

Og forleden dag fikk jeg dem sendt. Det er 4 stykker, et tresnitt av en gammel bonde, en radering efter hans bekjente maleri unge piker på broen i Åsgårdstrand, et fortryllende barnehode og endelig en leopard vandrende i sitt bur i en ytterst levende gjengivelse.

Jeg er selvfølgelig meget rørt over denne elskverdighet av den store kunstner – det er sannelig ikke ofte i livet, at man får beviser på takknemlighet.

Jeg har hengt dem opp i mitt røkeværelse og blir mer og mer glad i dem.