Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1928
Oslo, november 1928

Den unge forfatter Nordahl Griegs skuespill ”En ung manns kjærlighet”, som har gjort megen lykke i hans fødeby Bergen, er nå også oppført på Nationaltheatret. Oppførelsen her ble imidlertid en stor skuffelse, uaktet hovedrollene spilles av de samme skuespillere, som hadde kreert disse i Bergen, Odd Frogg og Thore(sic) Segelcke, begge unge og talentfulle kunstnere. Der var en viss forloren flathet over replikkene, men stykket i seg selv var grunt og ubehjelpelig.

Fru Tore Segelckes spill var imidlertid så sjelfullt og inderlig, at man kunne fatte håp om, at Nationaltheatret nå endelig har funnet den skue­spiller­inne, som kan bli fru Dybwads arvtakerske. Det står jo ikke til å nekte, at fru Dybwad nå har nådd den alder, at hun ikke lenger kan illudere i roller, hvor hun skal vekke menns kjærlighet og attrå. Mot alderdommen kjemper selv geniet forgjeves – i alle fall hvor det gjelder skuespillkunsten. Unn­takelser som Duse og Sarah Bernhardt bekrefter kun regelen. Og disse to var også i besittelse av en kvinnelig charme og gratie, som fru Dybwad helt savner.