Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1928
Oslo, 4. oktober 1928

Kai har måttet underkaste seg en ny operasjon, en følge av operasjonen for 2 1/2 år siden. Den var jo ikke så stor og farlig som den forrige, men opera­sjoner er jo alltid risikable, så vi har gjennomgått noen engstelige dager. Heldigvis er alt godt bra, og vi får inderlig håpe, at han endelig engang må bli helt helbredet for sitt mageonde.

Jeg har inderlig ondt av ham. Det er ikke så greit for en ung mann, når ens beste ungdomsår går hen i en stadig kamp mot sykdom, og det er intet under at hele hans nervesystem er sterkt angrepet. Han har måttet oppgi sin post som advokatfullmektig, og det vil sikkert gå lang tid før han igjen blir arbeidsdyktig.