Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1928
Oslo, 19. juni 1928

I dag feirer jeg min 62-årige fødselsdag i all stillhet sammen med mine barn og barnebarn og broder Jakob.

I dag for 3 år siden var det, at Roald Amundsen kom tilbake til Spitsbergen efter sin første flyvning over Nordpolen og efter at man i uker i en intens spenning og engstelse hadde ventet på hans tilbakekomst.

I går dro han ut på en ny flyekspedisjon i et fransk aeroplan og sammen med en fransk flyoffiser – denne gang for om mulig å kunne redde den italienske flyekspedisjon, som under oberst Nobiles ledelse har forsøkt å gjøre et nytt fremstøt mot Nordpolen.

Det var denne oberst Nobile, som var med på den norsk-italienske ekspedisjon i 1926. Det er allment bekjent, at forholdet mellom ham og Roald Amundsen allerede under selve ekspedisjonen var meget spent, og bedre ble det ikke, da herr Nobile, da ekspedisjonen lykkelig var tilendebrakt, både selv og gjennom den italienske presse proklamerte for den hele verden, at det var ham, som hadde vært ekspedisjonens virkelige leder, og hvem æren for dens lykkelige gjennomførelse derfor tilkom.

Verden smilte imidlertid til denne arroganse, og det lyktes ikke å innbille den, hva han ønsket. Dette har irritert hr. Mussolini, som ikke ville tåle noen sådan plett på den italienske ære, og han – så sies der i alle fall – forlangte bestemt av Nobile, at han skulle utruste en ny flyekspedisjon med helt italiensk besetning, som skulle plante Italias flagg på Nordpolen. Oberst Nobile, som visselig er en dyktig konstruktør av flymaskiner, men selvfølgelig hadde lite kjennskap til de spesielle arktiske forhold, har måttet lystre ordre og begi seg avsted.

Nå er ekspedisjonen havarert et eller annet sted på veien fra Spitsbergen til Nordpolen, og den italienske regjering, som lenge har strittet imot å motta hjelp fra andre nasjoner, har måttet bite i det sure eple, og motta sådan.

Og skjebnens ironi ville, at sådan henvendelse også ble rettet til Roald Amundsen, som uten et øyeblikks betenkning kun svarte "All right" og straks stilte seg til disposisjon.

I går startet ekspedisjonen fra Tromsø, og det er inderlig å håpe, at han må komme frem og kunne redde de havarerte italienere. Et mandigere, mer høysinnet og vakrere svar kunne han ikke gi på hr. Nobiles lite gentlemanlike opptreden overfor ham.