Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1928
11. juni 1928

I dag ble fru Butenschøns kiste innsatt i det murte gravkapell, som familien har fått adgang til å oppsette på Asker kirkegård.

Begravelsen skulle foregå i all stillhet og var derfor ikke annonsert. Men kirken var allikevel fylt av slekt og venner. Sogneprest Wulfsberg i Ullern holdt en tale så tørr og åndløs som det var mulig – og det var først da dr. Tveten fra orgelet sang:

 

"Herre er det Dig, der kommer

i det fjerne lyse skjær?

Er det Dig, der bringer sommer

til min dype vinter her?"

 

til Lange-Müllers vakre melodi, at der kom stemning over høytideligheten.