Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1928
Oslo, 17. april 1928

Den norske krone har i den siste tid en facto vært i pari, og nå er gullinnløsning også besluttet av statsmaktene.

Regjeringens meddelelse herom ble for noen tid siden tilstilt Stortinget, som i går godtok den, idet dog Arbeiderpartiet og noen enkelte av Bondepartiet stemte imot.

Som utviklingen er gått, vil beslutningen om gullinnløsning nå føles som noe av en befrielse. Det gir en følelse av, at man atter har fått grunn under føttene.

Også de, som prinsipielt har holdt på nedskrivning, følte, at tidspunktet for en sådan var glidd forbi, og at der nå, da kronen var drevet opp i pari, ikke var noen vei utenom.

Men den intense fart, hvormed den norske krone er drevet opp i pari, har kostet store ofre, og vil vel også kreve flere. For meg står det så, at det hadde vært klokere, om tempoet ikke hadde vært fullt så forsert, og at mange ulykker derved hadde vært unngått.

Men det nytter lite å snakke om den snø, som falt i fjor.