Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1928
Oslo, april 1928

Vi hadde forleden en større middag.

Efter middagen stod jeg sammen med den franske, den svenske og den amerikanske minister og sekretæren i Nationaltheatret, J.P. Bull. Talen kom på Ibsen­jubileet og særlig om forestillingen på 100-årsdagen.

Da de fremmede diplomater enstemmig erklærte, at de ikke et øyeblikk hadde vært grepet av fru Dybwads spill som Rebekka i "Rosmersholm", at de fant henne konvensjonell, at hun spilte for publikum, og at hun dertil var for gammel for rollen, stygg og dårlig kledd, trodde jeg, at Bull skulle fått slag.

Selv om fru Dybwad hadde vært uheldig den dag, fant jeg dog uttalelsene over­drevne. Men det er visstnok så at det kun er oss norske, som forstår å vurdere henne. Så snever er scenekunstens landegrenser. Det forbauset meg kun, at også den svenske minister, dr. Højer, var helt enig med sine kolleger.