Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Oslo, 14. desember 1927

Jeg har gjennomlevet en fryktelig dag. Dr. Natvig hadde sagt meg, at operasjonen skulle begynne kl. 9 og ville ta en knapp halv time. Da jeg kl. 9½ telefonerte til hospitalet, fikk jeg det svar, at operasjonen fremdeles holdt på. Kvarter efter kvarter telefonerte jeg, og fikk alltid samme svar: Doktoren er ikke kommet ned ennå, men er fremdeles i operasjonssalen.

Jeg hadde en konferanse på mitt kontor kl. 11 og vaklet dit ned. Men først ved 113/4-tiden telefonerte endelig dr. Natvig, at operasjonen var over. Der var kommet en del komplikasjoner, så operasjonen hadde tatt lengre tid enn forutsatt. Men han var tilfreds, og Barbaras tilstand var så god, som den kunne ventes. Jeg kunne dog ikke få komme inn til henne på de første dager.

Jeg vil aldri kunne glemme disse timer i formiddag og all denne angst og spenning. Og jeg kan ikke si, at jeg føler meg beroliget ennå. Måtte det ikke være for mange dager, til jeg får se Barbara igjen og føle hennes hånd i min!