Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Oslo, 13. desember 1927

For en ukes tid siden hadde Barbara måttet underkaste seg en forholdsvis liten underlivsoperasjon. Hun har i hele høst efter badekuren i Piestany følt seg friskere enn på lenge, men en undersøkelse hadde vist, at en operasjon var nødvendig. Vi hadde håpet, at det skulle klare seg med denne lille operasjon, der allerede var vel overstått.

Iforgårs sa imidlertid legen – dr. Harald Natvig – at han var nødt til å gå til en større operasjon. Jeg gikk straks opp til ham, og han har trøstet meg med, at også denne operasjon ville bli forholdsvis liten.

Spørsmålet var, om Barbara ville ta den straks eller oppsette den til over jul. Vi fant imidlertid begge, at julen allikevel ville bli spolert for oss, hvis hun gikk der med dette damoklessverd over sitt hode, og at det derfor var like så godt å ta den straks.

I går aftes kjørte jeg da med Barbara til Vor Frue Hospital, hvor operasjonen skulle foretas i morgen tidlig. Jeg har vært hos henne både i formiddag og i aften, og hun er heldigvis som alltid modig og resolutt. Men en operasjon er jo alltid en operasjon – og der er alltid risiko forbundet med den, så jeg kan ikke si annet, enn at jeg er helt ute av meg selv iaften.

Gud holde sin hånd over deg min elskede, trofaste lille kone!