Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Oslo, 8. desember 1927

I går var det Lorentz Boecks tur til å holde middag for kongen. Der var kun noen få av Lorentz'' mer intime venner. Efter middagen kom kongen bort til Emil Gamborg og meg og underholdt seg med oss i en stiv klokketime. Men han var – som alltid – meget underholdende. Vi kom inn på politikk, og da er han i sitt ess, og han uttaler seg ofte forbausende åpent. Han fortalte oss bl.a. at han, da engelske pund sto i 13 kroner her hjemme, innstendig hadde henstillet til regjeringen å innfri vår utenlandske gjeld, hvortil vi jo på denne tid, da vi hadde store utenlandske tilgodehavender, hadde rikelig anledning. Men hans forslag var kun blitt møtt med et overlegent smil av den Gunnar Knudsenske regjering.

"Jeg angrer kun," tilla kongen, "at jeg ikke begjærte mitt forslag tilført statsrådsprotokollen".