Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Oslo, september 1927

Også i år har jeg vært en 3 ukers tid oppe på Gausdals sanatorium, hvor jeg traff sammen med mine gamle kontubernaler derfra, minister Irgens og advokat Steffens.

I år var pianisten Brandt Rantzau blant gjestene, og han skaffet oss mange herlige musikkaftener. Han er en for­treffelig Chopin-spiller, og i teknisk henseende står han nå sikkert i første rekke av våre mange pianister.

Senere var jeg på den årlige tur til Odda, og hadde vi noen­lunde vær, skjønt det til å begynne med så temmelig miserabelt ut. Da vi kom inn på Sørfjorden, klarnet det opp, og turen innover til Odda ble derfor – som alltid i solskinn – en opplevelse.