Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Oslo, 27. mars 1927

Venstres raseri har gitt seg et latterlig utslag. Det har forlangt og fått satt igjennom, at Stortingets forhandlinger skal utsettes, til Stortingets medlemmer har fått anledning til å sette seg inn i premissene til riksrettens dom. Da disse forelå trykt og var omdelt til representantene, førenn forslaget fremsattes, er det hele det rene anstaltmakeri og synes å vitne om, at partiet er grepet av desperasjon.

Da partiet satte riksretten i scene og ville innfange svake sjeler, var det ikke måte på, hvilken tillit enhver av dem hadde til, at en så opphøyet domstol ville felle en helt uav­hengig og upartisk dom, og at også Stortingets øvrige med­lemmer burde nære den samme tillit til riksrettens avgjørelse.