Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Oslo, 25. mars 1927

I formiddag falt dommen i riksrettssaken mot Berge og de øvrige medlemmer av hans ministerium – og det ble frifinnelse over hele linjen. Blant alle, der ikke er helt forblindet av partihensyn, vil det bli mottatt med alminnelig tilfredshet, at den høye domstol ikke er blitt hengende i formalia, men har bedømt handlingene ut fra den realitet, at landets hele øko­nom­iske liv var i fare, og at det under sådanne forhold var regjeringens plikt å handle, som den gjorde – og at der måtte handles raskt og i stillhet, hvis aksjonen skulle være til nytte.

De medlemmer av riksretten, der tilhørte Venstre og partiet til venstre for Venstre samt 2 av høyesterettsmedlemmene – de herrer Hazeland og Bonnevie, hvorav den første er erklært kommunist og den andre er kjent som ytterliggående radikal – stemte selvfølgelig for fellelse.

Høyesterettsjustitiarius Herman Scheels votum var over­ordentlig klart og overbevisende.

Venstrepartiet i Stortinget skal være rasende over utfallet – og sine mislykkede hevnplaner – og ikke minst skuffet over, å ha mistet den plattform, de hadde håpet å kunne skaffe seg for valgagitasjonen foran stortingsvalgene til høsten.