Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Oslo, 18. mars 1927

Eleanors begravelse fra kapellet på Vestre Gravlund i går ble en enkel, men stemningsfull høytidelighet.

Der var kun den nærmeste slekt – i alt knapt et snes personer.

Sogneprest Gjesdahl holdt en vakker tale.

Det var gripende å se de 3 unge kjekke sønner følge efter kisten med blottede hoder fra kapellet og hen til graven.

Efter begravelsen var disse og Jakob hos oss til lunch, og om aftenen spiste vi middag hos Jakob.

Mine brorsønner har vært så sympatiske og elskverdige den hele tid, de har vært her, at vi er kommet til å holde enda mer av dem, og vi har følelsen av å være enda nærmere knyttet til dem nå, de står så alene i verden.

Imorgen drar de tilbake til Lugano, hvor miss Wilson venter dem. Men alt er likesom så usikkert med hensyn til deres fremtid. I Lugano kan de jo ikke bli boende. Harald må snart tilbake til München, hvor han skal ta den filologiske doktorgrad i den nærmeste fremtid.