Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Oslo, 14. mars 1927

Mine 3 brorsønner kom hit med Eleanors kiste med utenlandstoget i formiddag.

Vognen med den praktfulle eiketreskiste var omdannet til et helt lite kapell. Kisten var omgitt av palmer og blomstrende azaleaer og fylt av de mange kranser, hennes venner i Sveits hadde sendt til båren.

Jeg kjørte med mine nevøer straks opp til kirkegården, hvor båren ble hensatt i kapellets kjeller. De var merkelig rolige og beherskede i sin sorg.

Eleanor hadde kun vært syk i 48 timer. Allerede dagen efter hun var kastet på sykeleiet, hadde hun mistet bevisstheten. Kun Carl var hos henne da hun ble syk. De to andre ble telegrafisk tilkalt, men da Theo kom fra Berlin, var hun allerede bevisstløs, og da Harald kom fra München, var døden allerede inntrådt. Heller ikke hennes søster, miss Alice Wilson, der har kjøpt en villa i nærheten av Firenze og bosatt seg der, kom tidsnok til å se henne i live.

Av hensyn til Barbaras fødselsdag på onsdag, er begravelsen utsatt til torsdag den 17de. Efter de unges ønske, vil den foregå i all stillhet og enkelhet og ikke bli annonsert i avisene.