Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Oslo, 15. februar 1927

I går hadde vi generalforsamling i Freia Chokoladefabrik. Også det forløpne år, der for de fleste norske industrier har brakt så mange smertelige overraskelser og ødeleggende tap, viser et merkelig godt resultat. Man skulle tro, at den alminnelige depresjon og den forminskede kjøpeevne hos publikum også ville gå ut over sjokoladeindustrien. Men omsetningen er merkelig nok ikke gått ned, og fabrikken har hele året vært fullt beskjeftiget. Vi har kunnet gi våre aksjonærer de vanlige 10 %, og vi har dessuten – som det er blitt tradisjon i Freia – kunnet tilgodese andre formål. Vigelands gruppe Piken på bjørnen, er innkjøpt for 35 000 kroner og er blitt oppstilt i Freias park, der allerede nå er så tilvokst, at den virkelig kan kalles så. Våre arbeidere kan nå innta sine måltider om vinteren i de store spisesaler med Munchs billedserie fra Åsgårdstrand, og om sommeren i den vakre park, smykket med et bedårende verk av vår første billedhugger. Av årsoverskuddet har vi dessuten kunnet utdele stipendier til de 3 vitenskapsmenn, professorene Olav Hanssen og Einar Langfeldt samt dr. med. Schjøtz, for å foreta en studiereise til Amerika for der å studere næringsmiddelindustriens betydning for folkeernæring og folke­helse, idet spørsmålet om kakaoproduktenes stilling i ernæringen vies spesiell interesse. Direktør Throne Holst ga i går aftes en stilfull middag i sin villa på Bygdø for Freias styre, stipendiatene og flere andre vitenskapsmenn.