Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Oslo, 19. januar 1927

Der hersker for tiden en influensaepidemi i byen, der visstnok ikke arter seg så ondartet som den i 1918 ("den spanske syke") som krevet så mange ofre, særlig blant ungdommen, men den har vært meget utbredt. For en ukes tid siden var jeg på kontoret alene med en visergutt. Det øvrige kontorpersonale lå til­ sengs. Jeg har også hatt en snev av den – formentlig smittet ved et besøk hos min bror, der har vært nokså hårdt angrepet. Jeg klarte det dog ved å holde meg inne og til dels i sengen et par dager.

I går var vi i middag i den engelske legasjon hos Sir Francis og lady Lindley. Vi skulle vært 24 til bords, men kun 14 innfant seg. De hadde mottatt det ene atterbud efter det annet like til siste øyeblikk, og da der også innfant seg noen, som vertskapet trodde å ha fått atterbud fra, gikk den hele bordsetting i tull for dem. Da vi gikk til bords, sto Barbara alene igjen uten bordherre, hvilket jo ikke var videre behagelig for henne.

Blant gjestene var fru Borghild Anker fra Rød, som jeg ikke har sett på lengre tid. Hun så like ungdommelig ut, skjønt hun nå er bestemor, ja var nesten vakrere enn i sin ungdom.

Vertskapet var meget ulykkelig over det med Barbara inntrufne uhell og søkte å kurtisere henne mest mulig efter middagen.

De er begge meget elskverdige og forekommende. Lady Lindley er dessverre blitt atskillig døv i den senere tid, og nå hadde hun nettopp hatt en ørebetennelse – der stadig følger med influensaen i år – og hadde en stor bomullsdott i det ene øre, så det falt nokså vanskelig å konversere henne, særlig når man ikke er stivere i engelsk, enn jeg er.