Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, 20. oktober 1926

Utfallet av forbudsavstemningen er kommet som en overraskelse. At der, efter alt hva man hadde sett av forbudets "vel­signelses­rike virksomhet" i de senere år og all den demoralisa­sjon, der fulgte i dets kjølvann, ville vise seg et visst omslag i stemningen, måtte man vente. Men at motstanden om forbudet skulle få flertall, og endog mer enn 100 000 stemmer mer enn forbudstilhengerne overtraff de dristigste forventningene.

-----

Noe av det gledeligste ved denne folkeavstemning er efter min mening, at den er et vitnesbyrd om, at all bon sens ennå ikke er avgått ved døden her i Norge, hva man efter de senere års politiske liv dessverre kunne formode. Denne gang har folkets sunne sans reagert og har nektet å følge partiparolen og har avkastet de hule frasers åk. Bemerkelsesverdig er det at arbeiderne, til tross for "Arbeiderbladets" iherdige agitasjon og føreren hr. Tranmæls stadige fremholden av, at det var enhver arbeiders plikt å stemme for forbud, har gått mann av huse for å stemme forbudet ned. Selv i de vestlandsdistrikter hvor der er industrisentra, som f.eks. Odda, har forbudsmotstand­erne fått flertall, og i Oslo mønstret ikke forbudets til­hengere mer enn vel 15 000 stemmer, der vel omtrent svarer til det organiserte avholdsfolks og det kristelige edruelig­hetsråds innskrevne medlemmer.

Det sørgelige er, at den norske ungdom under forbudet allerede er kommet så langt på skråplanet, at det må et iherdig arbeid til for å bringe den ut av sumpen og på rett vei igjen. Det norske folk var før forbudet et av verdens mest edruelige folk, og særlig ungdommen var så avholdende, at den selv ved festlige anledninger omtrent ikke smakte alkohol. Nå var det blitt sport å få fatt på det forbudte fluidum og sette mest mulig til livs derav. Og det vil sikkert ta mange års arbeid, før ungdommen igjen kan bibringes den oppfatning, at det er en skam å vise seg påvirket av alkohol. Men man får ta fatt med godt mot og arbeide mot målet – et edruelig folk – og under mottoet: i frihet under ansvar.