Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, 9. oktober 1926

I dag ved 1-tiden var vi da vel hjemme igjen. Også turen fra Notodden og hit foretok vi per bil, idet vi beholdt den samme bil, som vi hadde kjørt i fra Odda.

I natt regnet det og stormet det således på Notodden, at vi var sterkt betenkte på å ta jernbanen hjemover. Men vi våknet opp til det herligste solskinn og luften var så mild som en sen­sommerdag. Det ble derfor en herlig tur over Meheia, Kongs­berg og nedover Eikerdalføret.

Da vi kom ut av skogen ved Skollenborg og hadde Eikeren-vannet foran oss med hele dalføret badet i solskinn og løvtrærne pranget i gult og rødt mot en bakgrunn av de mørkgrønne graner, var det et syn så betagende, at vi ble ganske stumme. Vår Odda-sjåfør, som aldri før hadde vært lengre enn til Seljord, var helt forbauset over å se disse brede dalfører med de vide dyrkede marker.