Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, juli 1926

Den franske politikk synes dessverre snart å bli den rene karusell. For noen dager siden ble ministeriet Briand styrtet, og Herriot kom igjen til makten med de Monzie som finansminister. Hans ministerium varte imidlertid kun et par dager. Forretningsstanden har alltid nært dyp mistillit til Herriot, og ikke før var han kommet til makten, før francen igjen begynte å falle.

Nå har man da dannet et ministerium bestående av alle partier med Poincaré som ministersjef og med Briand som utenriks­minister. Også Herriot er blitt medlem av ministeriet, så at den "l''union sacre", der ble etablert under krigen, kanskje kan sies å være gjenopplivet. Det er også på høy tid, hvis de franske finanser ikke skal ende i det rene kaos. Poincaré er Frankrikes eneste sterke mann for tiden. Han har selv overtatt finansministeriet. Og at landet har tillit til ham, viser den ting, at francen allerede er begynt å stige. Og det er en gjenoppvekker av tilliten, det i første rekke kommer an på, hvor det gjelder finansielle spørsmål.