Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, 26. juli 1926

Jeg spiste i går middag hos Throne Holsts ute på Bygdø. Gjestene var kun dr. Ustvedts og Darre-Jenssen.

Samtalen dreiet seg den hele tid kun om Handelsbanken og riksrettssaken. Jeg forsøkte gjentatte ganger å komme inn på andre temaer, men forgjeves. Jeg kan forstå, at disse ting opptar alle Throne Holsts tanker i denne tid. Det er selv­følgelig også i høy grad irriterende å ha nedlagt så meget og interessant arbeid i denne bank til ingen eller liten nytte, som Throne Holst har gjort. Og som vanlig, når en ting ikke lykkes, høster man bare utakk og blir til og med gjenstand for de mest sjikanøse angrep.

Da jeg kom hjem om aftenen, meddelte piken, at Sigurd Bødtker hadde telefonert, at Garup Meidell plutselig var død på Modum i går middags.

I de senere år var vi ikke så meget sammen. Men før Jens Frølichs død hadde vi jo vår 14-daglige klubb sammen med Frølichs og Heyerdahls. Og vi omgikkes jo også senere.

Garup Meidell var en vel utrustet personlighet og en særpreget natur, og han hadde megen sjarme som selskapsmenneske. Men han hadde meget vanskelig for å anerkjenne andres dyktighet, og han hadde også som stadig omkved Ibsens ord: Er det riktig stort det store? Og han syntes aldri, han hadde fått den plass i solen, der rettelig tilkom ham.