Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Modum bad, 19. juli 1926

Jeg er her oppe på Modum for å avlegge et besøk hos Barbara, der også i år gjennomgår en kur her for sin reumatisme.

Her er det deiligste vær med sol og varme hver dag. Jeg bilte her opp, tok over Sollihøgda og rundt Tyrifjorden, en vakker tur i den strålende sommereftermiddag.

Her er fullt opp av badegjester og mange kjente. Om efter­middagen har Barbara og jeg spilt bridge med gamle soren­skriver Enger og statsminister Blehr.

Min gamle venn Sigurd Bødtker er også blant badegjestene. Han ser nå forholdsvis godt ut og sier, at han stadig kommer seg ved kuren her.

Min venn Garup Meidell er det imidlertid trist å se. Han bærer helt preget av å være en merket mann. Det er nok en nyresykdom – foruten at hjertet er meget svakt.

Avisene har i dag brakt meddelelse om, at den ene av Salomons Skofabriks fabrikkbygninger er nedbrent natt til søndag, så jeg må reise inn til byen i morgen tidlig.