Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, ultimo juni 1926

Briands ministerium ble forleden styrtet, og Briand har så igjen dannet det nye ministerium alene med utskiftning av finansminister. Raoul Péret har måttet trekke seg tilbake og er merkelig nok blitt remplassert av Joseph Caillaux, som jo kamrene for ikke mange måneder siden ikke ville vite noe av. Den franske politikk begynner snart å anta karakteren av en farse – uaktet der nå handler om landets dyreste interesser. Francen synker stadig mer og mer ned i dypet, og det ser ut, som den ikke lar seg stanse i fallet, fordi politikerne ikke kan bli enige om de forholds­regler, der er nødvendige, og særlig da om en virkelig effektiv skatte­politikk. Det synes ikke utelukket, at det hele ender som en tragedie. Også i Frankrike kan parlamentarismen ha spilt fallitt, før man vet ordet av det. Og derefter? Man begynner også der å rope på den sterke mann.

-----

Her hjemme tukler man fremdeles med valutaspørsmålet. Særlig Bondepartiet ønsker alle forholdsregler tatt mot kronens fortsatte stigning og nærer endog ønsker om kronens ne­dskrivning. Spørsmålet har vært behandlet i et hemmelig stortingsmøte forleden. Så meget er imidlertid sivet ut, at man har gitt Norges Bank bemyndigelse til å skride regulerende inn, og at staten har påtatt seg i alle fall delvis å garantere de krigsomkostninger, en sådan regulering kan medføre.

På hvilket punkt, Norges Bank skal søke å holde kronen, vet man imidlertid intet bestemt om.

For en tid tilbake mente jo de lærde, at en kurs av 27 kr per engelsk pund sterling måtte anses som, hva man med et noe ubestemmelig uttrykk kalte kronens "naturlige leie". Senere var det 24 kr per £, og nå forlyder det, at man skal søke å holde den omkring dens nåværende kurs 22 kr per £ og søke å hindre ytterligere stigning. Det kan imidlertid bli en kostbar affære å holde de utenlandske spekulanter stangen, om det overhode kan lykkes.

Så meget må imidlertid anses for gitt, at alle planer om en endelig nedskjæring av kronen nå er skrinlagte, og at man også vil unngå enhver ny inflasjon.