Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, 14. mai 1926

Roald Amundsen er for et par dager siden startet fra Svalbard på sin ekspedisjon med luftskipet "Norge". De første dager fikk man gjennom radiotelegrammer fra luftskipet detaljert beskjed om ferden. Man fikk telegram om, at "Norge" hadde passert den geografiske nordpol, og at de 3 nasjoners flagg, som har æren for denne dristige ekspedisjon – Norge, Amerika og Italia – var plantet i den evige is der oppe, og at ett av målene således var nådd.

Vi lever i en vidunderlig tid. Hvem ville for kun få år tilbake ha drømt om, at telegrammer, avsendt fra Nordpolen, skulle distribueres over hele den siviliserte verden – og fra et luftskip.

Nå er telegrammene plutselig stoppet opp. Men de sakkyndige forsikrer, at dette ikke vil gi grunn til noen som helst bange anelser.