Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, 11. mai 1926

Vi var i går i middag hos Thorolf Holmboes for å feire hans 60-årsdag i hans vakre og stilfulle hjem. Der var kun 8 gjester.

Det var trist å se Holmboe. Han så syk og lidende ut – kunne til middagen kun drikke mineralvann. Og dertil kommer de vanskelige økonomiske tider for kunstnerne. Lite får de solgt, og det de selger, må de la gå til rene spottpriser.

Fru Holmboe, der ellers pleier å holde humøret oppe, var også nedstemt på grunn av, at deres eneste datter, den nydelige og elskverdige Erna, var blitt skilt efter kun noen måneders ekteskap.

"Autant, qu''on a des enfants, on aura des larmes", som Dumas fils sier i et av sine skuespill.