Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, 1. april 1926

Kai er da kommet hjem til påske. Blek og tynn som en strek er han jo, men annet er vel ikke å vente. Han går dog et par turer daglig, om det enn ikke er lenger enn ned alleen til Skøyen, og langsomt går det jo.

Det vil nok ta lang tid, før han kommer i arbeid igjen.