Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, 9. mars 1926

Det går gudskjelov nå stadig fremover med Kai, om enn selv­følgelig meget langsomt. Jeg har vært oppe på Lovisenberg og besøkt ham, og jeg ble gledelig overrasket over, hvor for­holdsvis godt han så ut. Mager og blek er han jo, men han har god appetitt og sover bra om natten – dog ennå ved hjelp av sovemidler.

Han selv har nok ikke noen idé om, hvor dårlig, han har vært, og at han har vært inne i døden.

Oversøsteren fortalte forleden, at han, da han hadde fått blodoverføringen fra den unge søster hadde sagt: "Dette var deilig!"