Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, 28. februar 1926

Vi var i går i stor sølvbryllupsfest på Heia hos Thorvald Løvenskiold. Det var en stilfull og stemningsfull fest. Efter middagen kom en hel del ungdom til dans.

Vi var imidlertid noe uopplagte til å feste, da der et par dager i forveien var blitt bestemt, at Kai, der gjennom flere år har vært plaget av et magesår, som han pådrog seg under den spanske syke, skal underkaste seg operasjon i morgen på Lovisenberg sykehus av professor Nicolaysen. Det var imidlertid vanskelig å sende avbud så sent.

Vi var i dag oppe på sykehuset og besøkte Kai, der la seg inn der allerede i går aftes. Han var ved godt mot, men det er jo en alvorlig operasjon. Og det blir noen fryktelige timer å oppleve, førenn det hele er over.

Gud holde sin hånd over ham!