Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 12. desember 1925

Der har vært megen spenning i byen i anledning av kommune­valget. De 3 arbeiderpartier – sosialister, kommunister og moskvakommunister – har følt seg helt sikre på seieren, og de borgerlige partier har under hensyn til de vanskelige tider og den megen arbeidsløshet og nød, der hersker her i byen, sett mørkt på situasjonen og nærmest trodd, at arbeiderpartiene ville få makten i kommunestyret.

Man får derfor være fornøyd med resultatet, om det enn også i de 3 kommende år vil være det såkalte kristelige og avholds­parti, der blir tungen på vektskålen.

Høyre har, ved en lite smaklig manøver, der støtter seg til en bestemmelse i den nye valglov, holdt lederen av det kristelige avholdsparti i forrige periode, hr. Hvidsten, der politisk sogner til det ytterste venstre, utenfor og fått inn en "kristelig" grosserer ved navn Riiser-Hansen, der skal helle mer til høyre.

Venstre, der også ved dette valg har manøvrert som eget parti, fikk ikke en eneste representant valgt, og må vel nå en gang innse, at landets hovedstad har felt dødsdommen over det.