Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Porsgrunn, 15. november 1925

Jeg er her nede i styremøte i Porsgrunds elektrometallurgiske a/s.

I går var jeg sammen med et par andre herrer gjest hos stats­minister Knudsen på Borgestad. Statsministeren er tross sine 77 år fremdeles i full vigør, og han er en elskverdig og sjarmerende vert. Jeg satt ved siden av ham ved aftensbordet, og han fortalte meg forskjellige ting fra de år, da krigen var på sitt verste. Jeg spurte ham, om det ikke hadde vært en alvorlig påkjenning å sitte og styre statens ror i disse vanskelige tider, hvortil han svarte, at han ikke en eneste dag hadde vært nervøs eller følte seg trett. Han hadde den hele tid fulgt den regel ikke å arbeide efter kl. 8 om aftenen og å ta seg helt fri hver søndag. Og da hele eftermiddagen gikk med til konferanser om de forskjelligste emner, hjalp også dette til med å holde trettheten borte.

Han viste meg senere modeller av de skip, han for sitt rederi hadde bestilt i Sverige, og som han var meget begeistret for.

Sørgelig at forholdene ligger således an, at våre skips­bygge­rier ligger helt under i konkurransen med utlandet, så at gjenoppbyggingen av vår handelsflåte efter krigens øde­leggel­se så og si helt kommer utenlandske verksteder til gode. Arbeidslønningene her ligger betydelig over andre lands, og arbeidstempoet betydelig lavere. Hertil kommer at de norske skipsbyggerier må betale en ikke ubetydelig toll for en stor del av de materialer, de er nødt til å innføre fra utlandet for skipsbygging.