Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 30. oktober 1925

Caillaux har ikke vunnet deputertkammerets øre for sine planer til de franske finansers gjenreisning, og han har inngitt sin demisjon, og den deputerte Doumer er utnevnt til hans efter­mann.

Caillaux'' mislykkede ekspedisjon til Washington for om mulig å få ordnet Frankrikes gjeld til Amerika hadde allerede svekket hans prestisje, og Frankrike vil ennå ikke innse, at det må finne seg i tunge skattebyrder, hvis der skal bringes orden i det finansielle kaos. Francen rutsjer imidlertid stadig nedover, og man kan nære frykt for, at den vil komme til å dele den tyske marks skjebne.

Den franske handel og industri må visstnok bære tunge skatter, mens den franske bonde går nesten fri for skatter. Han er det hellige dyr, som ingen tør røre ved. Bøndene utgjør jo de store velgermasser i Frankrike, og de deputerte skjelver for sitt gjenvalg. Men hvor lenge vil det kunne gå?